Cafe Historia

Okres czterdziestu dni poprzedzających Wielkanoc to czas nawrócenia, spowiedzi, pokuty, refleksji nad przemijającym czasem i jego wykorzystaniem. Jak wyglądał ten okres w przeszłości i jakie były tradycje związane z Wilekim Postem?