Cafe Historia

W grudniu 1970 roku w Warszawie pojawił się niemiecki kanclerz Willy Brandt. Podczas składania kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta, niespodziewanie klęknął, co wykraczało poza dyplomatyczny protokół. W późniejszych wspom