Cafe Historia

Już po raz trzeci z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbywa się Narodowe Czytanie. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wz