Cafe Historia

Szwecja zastanawia się, czy wprowadzić 30-godzinny tydzień pracy. Tak krótko pracuje się tylko w Holandii. Polacy pracują 38 godzin. Jednak tematem programu jest odpoczynek. Urlopy istnieją dopiero od 150 lat. Czy wcześniej nie wypoczywano? Ni