Cafe Historia

8 maja 1945 roku II wojna światowa skończyła się zwycięstwem aliantów. Dla wielu Polaków było to gorzkie zwycięstwo, zamiana okupacji na podległość innemu państwu. Polskę przesunięto na zachód. Przesiedlenie ludności polskiej z terenów wschodnich na zachód zasadniczo zmieniło strukturę społeczną w Polsce. Miało to pomóc nowej władzy w zakorzenieniu się w społeczeństwie. Gośćmi programu są prof. Antoni Dudek oraz Zofia Kunert, reżyser filmu „Gorzkie zwycięstwo”.