Cafe Historia

8 maja 1945 roku II wojna światowa skończyła się zwycięstwem aliantów. Dla wielu Polaków było to gorzkie zwycięstwo, zamiana okupacji na podległość innemu państwu. Polskę przesunięto na zachód. Przesiedlenie ludności polskiej z t