Cafe Historia

Rok '89 - rok Okrągłego Stołu, częściowo wolnych wyborów, upadku Muru Berlińskiego. Nastała zupełnie nowa rzeczywistość. O kulisach powstania „Wiadomości” i dziennikarstwie w czasach demokracji.