Cafe Historia

Parady, bale i akademie. Medale i awanse wręczane np. w czasie Barbórki. Jak kiedyś obchodzili swoje święta przedstawiciele różnych zawodów, a jak robią to dziś? W studiu: Dobrawa Skonieczna-Gawlik, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i dr hab. Paweł Sowiński z Instytutu Nauk Politycznych PAN.