Cafe Historia

14 października 1773 Sejm rozbiorowy na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołał Komisję Edukacji Narodowej – centralny organ władzy oświatowej. Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą t