Cafe Historia

W Cafe Historia rozmawiamy zwyczajach i tradycjach adwentowych. Wbrew temu, co sądzi wiele osób, Adwent to nie pokuta. To czas radosnego oczekiwania i duchowego przygotowania na Boże Narodzenie. Słowo "adwent" pochodzi od łacińskiego "adventus" i oznacza czas przygotowania na przyjście Pana. Wyznaczony czterema niedzielami, które poprzedzają Święta. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Z czasem Adwentem wiąże się szereg zwyczajów i tradycji. Obecnie najbardziej popularną tradycją jest kalendarz adwentowy. Ma postać pudełka z dużą ilością okienek, w których ukryte są czekoladki. Podobnie jak wieniec adwentowy, kalendarz adwentowy pochodzi z Niemiec. Jego początki sięgają 1851 roku. Miał wzmacniać radość z oczekiwania na Boże Narodzenie. Już wtedy każdego dnia wieszano w domach obrazek dotyczący świąt i przyjścia na świat Jezusa. Innym wariantem było zapalanie codziennie jednej z 24 świeczek lub skreślanie jednej z 24 kresek narysowanych kredą na drzwiach. W domach katolickich najczęściej wkładano po jednym źdźble słomy do szopki aż do Wigilii. Pierwsze drukowane kalendarze adwentowe pojawiły się w 1902 r. w Hamburgu i były w kształcie zegara z cyframi od 13 do 24 (po 20 latach wprowadzono 24 cyfry). W 1903 r. w Monachium powstała również drukowana wersja: 24 obrazki do wycięcia i specjalny arkusz z okienkami do naklejania.