Cafe Historia

„Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy” – taki rozkaz wydał 1 sierpnia 1944 roku w reakcji na wybuch powstania w Warszawie, Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler. Na Woli powstańcom początkowo udało się zająć spory obszar. Niestety 5 sierpnia o godz. 7.00 uderzyli Niemcy. W dniach 5-7 sierpnia 1944 roku w masowych egzekucjach i mordach dokonywanych przez oddziały niemieckie zginęło od 40 do 60 tys. mieszkańców warszawskiej Woli. W tym roku mija 70 lat od tamtych wydarzeń. Tylko 5 sierpnia w wyniku masowych egzekucji mieszkańców warszawskiej Woli zginęło ok. 20 tys. ludzi. Gośćmi programu są Hanna Nowak Radziejowska dyrektor Muzeum Woli oraz Wiesław Kępiński - ocalały uczestnik rzezi.