Cafe Historia

Wieś Krzyżowa przeszła do historii jako symbol polsko-niemieckiego pojednania. Gest pokoju przekazali sobie premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl.