Cafe Historia

Historia wiąże się z konkretnymi miejscami. Najważniejsze decyzje zapadały w Jałcie, Teheranie, Wiedniu. Dlaczego własnie tam? Na te pytania odpowiadają prof. Wojciech Materski oraz prof. Jerzy Maria Nowak.