Cafe Historia

Mało znany wątek polskiej historii. Po 1989 roku około 6 tys. obywateli NRD uciekło do Niemiec Zachodnich przez... Warszawę. Dlaczego sprawa ta nigdy nie była nagłaśniana?