Było... nie minęło

„Oksywie wciąż walczy” – tym razem walczą pasjonaci historii o godne upamiętnienie prawie 2000 ofiar walk na tym skrawku Wybrzeża. W Dębogórzu odbędą się poszukiwania w okopach plutonu porucznika Chudego. Przed kapitulacją jego żołnierze zakopali tam legendarny karabin przeciwpancerny „UR”. Zostaną zapalone znicze w miejscu, w którym dowódca zgrupowania polskich oddziałów na Oksywiu – pułkownik Dąbek, odebrał sobie życie wybierając śmierć zamiast niewoli