Było... nie minęło

Hitler podpisał tę dyrektywę wraz z wybuchem wojny z Polska – 1. września 1939. Dotyczyła on ludzi niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo. Do 1945 roku hitlerowcy zamordowali ponad 200 tysięcy Polaków, Żydów, Rosjan, Włochów