Było... nie minęło

Odcinek poświęcony jednemu z najpopularniejszych polskich samolotów okresu międzywojennego.