Było... nie minęło

Mieli być tymi, którzy otworzą szeroko okna odrodzonej Rzeczpospolitej na świat na morza. Ale o ich losie zdecydował wybuch wojny polsko bolszewickiej. W lipcu 1920 roku od dowódcy I Pułku Morskiego usłyszeli te słowa: „Ojczyzna w