Było... nie minęło

Historia kapliczki dziękczynnej ze wsi Strachówka, wybudowanej po wygranej wojnie z Rosją w 1920 roku. Kapliczka miała upamiętniającą wydarzenie tablicę, która zaginęła w okresie II wojny światowej. Czy uda się ją odnaleźć?