Było... nie minęło

Historia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie.