Było... nie minęło

Odcinek poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi i początkom polskiego przemysłu naftowego.