Było... nie minęło

Dziś spróbujemy odnaleźć mogiłę powstańca styczniowego, zamordowanego przez zaborców w okolicach wsi Białaczów.