Było... nie minęło

Odcinek poświęcony Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu.