Było... nie minęło

Odcinek poświęcony Czesławowi Tańskiemu, artyście, wynalazcy i konstruktorowi lotniczemu. Tański nazywany jest praojcem polskiego lotnictwa. Odcinek zrealizowany w Pieczyskach, gdzie urodził się Czesław Tański.