Było... nie minęło

W Gliwicach powstało pierwsze w Polsce Muzeum Szybowców, którego zasadą jest przywracanie sprawności historycznym konstrukcjom. A tych polski przemysł lotniczy – zwłaszcza szybowcowe Zakłady Doświadczalne w Bielsku – budował