Było... nie minęło

Sowieci, wkraczający w pośpiechu za Niemcami na ziemie polskie, mieli jasne intencje przepchnięcia swojej strefy wpływów jak najdalej na zachód. Zdawali sobie sprawę z ogromnego potencjału polskiego podziemia, dla którego walczył