Było... nie minęło

Dziś podejmujemy próbę odwrócenia skutków niesamowitego barbarzyństwa, jakiego dopuścili się sowieci, w ramach realizowanej przez siebie polityki historycznej. Kiedy zimą 1945 roku podeszli pod Kazimierzę Wielką z haubicy, rozstr