Było... nie minęło

Dziś w programie zamiast bitewnego zgiełku będzie sporo nut liryczno-romantycznych, doskonale wpisujących się w niezwykły krajobraz lubelskiego Polesia, wyruszamy bowiem do pięknej i zielonej Sosnowicy. W tej miejscowości łatwo napotkać ślady obecnoś