Było... nie minęło

W grudniu 2013 r. dwóch pasjonatów z Podlasia obwieściło sensacyjną wiadomość. Po siedmiu latach poszukiwań udało im się odkryć mogiłę 46 powstańców listopadowych, podkomendnych pułkownika Józefa Zaliwskiego. Polegli 7 lip