Było... nie minęło

W grudniu 2013 r. dwóch pasjonatów z Podlasia obwieściło sensacyjną wiadomość. Po siedmiu latach poszukiwań udało im się odkryć mogiłę 46 powstańców listopadowych, podkomendnych pułkownika Józefa Zaliwskiego. Polegli 7 lipca 1931 r. w bitwie nad rzeką Sokołdą u stóp wzniesienia zwanego Kopną Górą. Ich szczątki zostały wydobyte ze zbiorowego grobu. Każdego z nich pochowano w osobnej mogile na cmentarzu w Kopnej Górze.