Było... nie minęło

W Pułtusku miały miejsce dwie bitwy napoleońskie z Rosjanami – zimą 1806 roku i na wiosnę 1807 roku. Obydwie miały kluczowe znaczenie w walce o wyzwolenie Polski z rąk zaborców, dając początek Księstwu Warszawskiemu. Ekipa programu udaje