Było... nie minęło

Minąwszy Duklę opuszczamy, nie dojeżdżając do granicy w Barwinku, ruchliwy szlak mknący na południe Europy po to, by zanurzyć się w niezwykłej aurze góry Zaśpit. Pięć wieków temu to miejsce na swoją pustelnię wybrał św. Jan z Dukli. Nas