Było... nie minęło

Często w naszych programach wracamy do mniej znanych wydarzeń Powstania Wielkopolskiego. Kiedy opowiadaliśmy o niezwykłej powstańczej zdobyczy – pancernym kolosie Ehrhardt 17 M – zobaczyliśmy fotografię z ogromnym napisem na burcie „Pułkownik Kazimierz Grudzielski”. Natychmiastową reakcją było pytanie o człowieka, któremu w tak niezwykły sposób oddano honory.