Było... nie minęło

Nowe inwestycje komunikacyjne, oprócz oczywistych korzyści, przyniosły również te niespodziewane. Miejsca, gdzie budowano trasy, stały się przedmiotem badań archeologów. Czasem efekty ich pracy są imponujące. Podobną sytuację zastaliśmy w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa-Radom.