Było... nie minęło

Odcinek poświęcimy postaci Piotra Wysockiego. To on poprowadził w Warszawie do walki podchorążych. Stał się symbolem powstania listopadowego. Ta część jego życiorysu jest powszechnie znana, my zajmiemy się jego dalszymi losami. 6 września 1831 r. zos