Było... nie minęło

Kiedy ucichł bitewny zgiełk, zgasły ostatnie ognie wojennej pożogi, polskie krajobrazy – jesienią 1939 roku – były drastycznie odmienione. Pola uprawne porosły świeże mogiły. Osmalone wraki zasłały pobocza frontowych dróg. Lokalna