Było... nie minęło

Dziś jest dzień wyjątkowy od czasów Przyborowskiego - poszukiwane są groby poległych w czasie insurekcji kościuszkowskiej powstańców. Zakładamy, że może to być od trzech do pięciu tysięcy osób. Podążając śladami Tadeusza Kościusz