Było... nie minęło

Józef Seweryn Liniewski właściciel ziemski z Lejna opisał w swych pamiętnikach zmagania, które wiązały się z organizowaniem siatki cywilnej na potrzeby powstania styczniowego. Dziś zabierzemy widzów w miejsce, gdzie niegdyś tętni