Było... nie minęło

Rembertów to dziś spokojna mieścina, w której granicach znajduje się między innymi jednostka wojskowa. Dawniej jednak stanowiła ona strategicznie ważny punkt na mapie Armii Czerwonej w Polsce. Ekipa programu towarzyszy grupie badaczy mających za zadanie odszukać lokalizację dawnego obozu przejściowego NKWD dla jeńców wywożonych na wschód oraz przeprowadzić tam historyczne, pierwsze badania.