Było... nie minęło

W tym odcinku wizyta w poznańskim Muzeum Broni Pancernej. We współpracujących z placówką warsztatach prowadzi się prace renowacyjne sprzętu z okresu I i II wojny światowej. Grupa pasjonatów jest w stanie przywrócić do panc