Było... nie minęło

Żołnierze – powstańcom: Lipniak wioska położona pomiędzy bagnami – ostatnie miejsce ucieczki przed najeźdźcami dla mieszkańców lubelskiego Polesia. W czasach Powstania styczniowego, niezdobyta nigdy przez Rosjan leśna forteca. Dziś