Było... nie minęło

W niemieckich kronikach agresja na Polskę w roku 1939 roku opisywana jest jako atak niemalże rycerski – w biały dzień i z otwartą przyłbicą, tak jak idą zwycięzcy. Sęk w tym, że to fałsz. Realia były zupełnie inne i o tym będzie nasza opowieść.