Było... nie minęło

W opisie każdej wojny, w miarę upływu czasu rośnie skala uproszczenia. Z ogromnego splotu zdarzeń w powszechnej świadomości pozostają te, których opis zaczyna się od naj. Największe, najdramatyczniejsze, najbardziej bohaterskie wydarzenia, które stały się inspiracją dla filmu i literatury, z natury malujących zdawkowo postaci drugiego planu. Owe postaci zniknęłyby bezpowrotnie gdyby nie wysiłek pasjonatów, uprawiających mikro historię, wpisaną w krąg najbliższy świata, w którym żyją. Dzisiejsza opowieść geograficznie zlokalizowana będzie w okolicach Sieradza, Warty i jej rozlewisk, zaś historycznie wrócimy do roku 1939 i mostu oddanego przez Dowództwo Okręgu Korpusu 4 w sierpniu tego roku. Most miał posłużyć przeprawie Armii „Łodź” w ramach zaplanowanych działań obronnych.