Było... nie minęło

To wzruszające, gdy odkrywamy silną więź łączącą bohaterów z przeszłości z żołnierzami polskimi czasu współczesnego. Już po raz kolejny na polu ostatniej bitwy, stoczonej 1 października 1939 roku przez Korpus Ochrony Pogranicza z Sowietami pod Wytycznem, zjawiają się studenci Akademii Wojsk Lądowych, by dać temu świadectwo. Wraz z nimi przystąpimy do poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy KOP, którzy tu zginęli. Mamy tez świadomość, że to zaledwie jedno z wielu miejsc w okolicy, gdzie bohaterowie czekają na ostateczną dziejową sprawiedliwość.