Było... nie minęło

Braniewo ma wszystko, co miasto średniowieczne mieć powinno. Leży nad brzegiem sporej, żeglownej rzeki Pasłęki. Przebiega przez nie szlak handlowy ze wschodu na zachód. Rychło więc wyrosło to miasto do rangi najważniejszego na Warmii i zostało jego stolicą. Patronką tego miasta jest bł. Regina Protmann, która w historii tej miejscowości zapisała się złotymi zgłoskami. Nas natomiast interesuje tu coś, co wydarzyło się po śmierci patronki, w roku 1613.