Było... nie minęło

Zawsze jak na skrzydłach lecimy w objęcia Beskidu Niskiego. Dawno powiem pochłonęła nas historia konfederatów barskich. Tu bowiem wystarczy tylko lekko przymknąć oczy, by zobaczyć szlachtę konno zmierzającą tłumnie pod sztandary z hasłami „Wiara” i „Wolność”. Bardzo polski w naturze, oddolny ruch, wbrew słabemu, omotanemu przez carycę królowi, sprzedajnej części elit, wbrew nieuchronnym wyrokom historii. Pamiątek po konfederacji barskiej jest bardzo mało. Pokażemy kilka z nich.