Było... nie minęło

Udajemy się na pole bitwy pod Byczyną. Ta miejscowość, podobnie jak Grunwald, wywołuje u nas ogromne emocje. Byczyna to miejsce wielkiego zwycięstwa Jana Zamoyskiego i zarazem tryumfu oręża polskiego, a jednak bitwa ta nie jest tak znana, jak –