Było... nie minęło

Pomimo upływu ponad sześciu wieków żar bitwy pod Grunwaldem w naszej narodowej pamięci nie osłabł ani odrobinę. W najtrudniejszych chwilach hasło „Grunwald” przypominało nam, iż o wielkości narodu decyduje jego wola. Każde kolejne pokolenie Polaków odwoływało się do tej bitwy, w zależności od czasów, w których przyszło im żyć. My poszukiwacze, piąty rok z kolei, powracamy na te pola, by wesprzeć wielka legendę materialnymi dowodami.