Było... nie minęło

Zagłębiamy się w piękne lasy nad Notecią. W miejscowości Pestkowice, podczas pracy, emerytowany leśnik znalazł skrzynkę pełną ciekawych urządzeń. Ostatnia wojna wygenerowała mnóstwo ciekawej techniki. Dzięki uprzejmości znalazcy ten osobliwy sprzęt można przekazać specjalistom do konserwacji. Wkrótce dowiemy się do czego służył.
Następnie przeniesiemy się w czasie w początkowy okres okupacji niemieckiej, zaś w przestrzeni na południowe krańce Polski. Sygnał o ukrytym sztandarze otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionej firmy georadarowej. Mamy przypuszczenia, że sztandar OSP Łodygowice znajduje się w pomieszczeniach gospodarczych wskazanej nam nieruchomości. Z punktu widzenia historyka - poszukiwacza ten sztandar jest równie ważny co sztandary bojowe, ponieważ tak samo symbolizuje działalność grup ludzi patriotycznie zaangażowanych.
Kolejne miejsce akcji to Lubelskie Polesie – powstańczy matecznik. Na osi czasu cofamy się do roku 1863. O ile ustalenie miejsc powstańczych bitew i potyczek jest prostsze, to ustalenie miejsc związanych z funkcjonowaniem polskiego Państwa Podziemnego w okresie powstania styczniowego jest już o wiele trudniejsze. Polskie Państwo Podziemne w tym czasie było prawdziwym fenomenem posiadało własne sądownictwo, władzę cywilną, pocztę i system poboru podatków. Ukazanie tych miejsc ułatwiają pamiętniki. Jednym z nich jest pamiętnik Józefa Seweryna Liniewskiego.