Było... nie minęło

Pozornie cały otaczający nas świat został zbadany i opisany. Ale nic nie stoi na przeszkodzie by nadal szukać miejsc cudownie zaskakujących. Wystarczy zjechać z utartych tras i wsłuchać się w szept czasu minionego. W Jaśliskach zaproszono nas do udziału w badaniu historii tego miejsca. Jest to też próba upomnienia się o przeszłość i przypomnienia mieszkańcom, że żyją w miejscu ważnym. Dziś wraz z grupą lokalnych zapaleńców spróbujemy zbadać rynek w Jaśliskach by odnaleźć ślady oryginalnej zabudowy.