Było... nie minęło

W Muzeum Techniki Militarnej Kłanino podziwiamy m.in. ciągnik do holowania dział, którego koncepcję opracowano jeszcze w roku 1928. W oficjalnej nomenklaturze ten kolos otrzymał nazwę SDKFZ7. Ciągnik nie bał się ani błota, ani terenów górzystych. Ale sprowadziło nas tu bardzo szczególne działo – niemiecka armata 88 mm.

W programie także o książce „Zabrali nam dzieciństwo” – to zbiór prawdziwych dokumentów historycznych dotyczących wojennych losów ludności Zamojszczyzny. Spotykamy się z jej autorem, regionalistą Dominikiem Rogiem.