Było... nie minęło

Historia w Łańcucie intryguje historyków od dawna. Okres zainteresowań badaczy zaczyna się w czasach Kazimierza Wielkiego. Przez dwieście pięćdziesiąt kolejnych lat swoją siedzibę miał tutaj ród Pileckich, zaś w roku 1586 pojawił się kt